Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Thị Hà Bắc
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Thị Hà Bắc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Hành chính nhân sự
  • VIETNAM TRADE UNION UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại KOREANFDV COMPANY LIMITED
  • Nhân viên tại AIRLINE ALLIANCE SERVICES TRADING COMPANY LIMITED
  • Nhân viên tại KHAI VU LAW OFFICE
  • Nhân viên tại TK TRADING AND COOPERATIVE JOINT STOCK COMPANY

- Apply my experiences and skills tobecome an excellence staff,contributes in creating a greatersuccess and development of theCompany- Working in a professionalenvironment, having a good promotionopportunities , and long-term jobstability.- ...