Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thanh Nhàn
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thanh Nhàn
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên tuyển dụng
  • Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp.HCM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty TNHH Grapp Việt Nam (Nhật Bản)
  • Nhân viên tại Công ty Tư vấn du học và Dịch thuật Sao Việt
  • Nhân viên tại Hawaii Education
  • Tin học văn phòng

Tìm kiếm một môi trường công việc phù hợp nhằm tích lũy kinh nghiệm và kiến thức ở mảng nhân sự hành chính. Áp dụng những kinh nghiệm và sự hiểu biết về mảng hành chính nhân sự để phát ...