Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Võ Thị Hồng Nhạn
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Võ Thị Hồng Nhạn
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên tuyển dụng
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty Cổ phần Niba
  • Nhân viên tại Công ty Cổ phần Ancarat Việt Nam
  • Nhân viên tại Công ty Luật TNHH MTV Viên An
  • Tin học văn phòng

Trở thành Chuyên viên Nhân sự chuyên nghiệp