Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Lan Anh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Lan Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên tuyển dụng
  • DONG NAI UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại GENUINE PARTNER (LOGISTIC FIELD)
  • Nhân viên tại DC TECH
  • Tin học văn phòng

Seeking for a professional environment where I have changes to contribute my abilities,my skills to company in long term for reaching the mission, targets of company together and obtaining more knowledge and experiences