Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Văn Khánh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Văn Khánh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: HR-Administration Officer
  • TON DUC THANG UNIVERSITY , trình độ Đại học
  • Nhân viên tại NAM VIET TELECOM & SERVICE JSC (NAM VIET MEDIA)
  • Nhân viên tại HIGHLANDS COFFEE SERVICE JSC

At some points, I am extroverted but introverted, prudent and taciturn as well. Because of that, I find itsuitable for me to do tasks needing meticulousness and well-organized abilities, which are my strongestpoints.During the past jobs, I have also ...