Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thanh Huyền
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thanh Huyền

Tôi có kinh nghiệm trong việc viết bài content marketing, quản lý nội dung trên Website và các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, Youtube, diễn đàn và những kênh khác về mảng công nghệ