Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Tư vấn khóa học
  • UNIVERSITY OF SCIENCE - VNUHCM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại LABORATORY
  • Tin học văn phòng

Take advantages of myself knowledge and abilities to fully complete all the task I am in charge of. Keep always perfecting myself for the goal of best working result