Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đỗ Đức Trung
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đỗ Đức Trung
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Giám sát kinh doanh
  • Đại Học Kinh tế Quốc Dân, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại 7 Figures
  • Trưởng nhóm tại Công Ty Pozza/Tropical Forest/L'mour Cafe
  • Nhân viên tại Bảo hiểm Dai-ichi
  • Làm việc nhóm
  • Tin học văn phòng

Áp dụng những kĩ năng mà mình có để góp phần phát triển quý công ty, có thêm định hướng cho tương lai, rèn thêm khả năng hiện có, tiếp cận thêm môi trường làm việc mới để có thể phát huy ...