Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Chế Quang Minh
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Chế Quang Minh
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing
 • CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT, trình độ Cao đẳng
 • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT HÀN
 • Nhân viên tại VNG CORPORATION
 • Nhân viên tại VTC INTECOM
 • Biên tập Video
 • Photoshop
 • Word
 • Excel

Cuộc sống của tôi là không ngừng học hỏi, sáng tạo và luôn đổi mới hàng ngày