Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Mai Phương
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Mai Phương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Hành chính nhân sự
  • Trung cấp, trình độ Trung cấp
  • Chuyên viên tại CÔNG TY TNHH TM DV NGUYỄN SƠN BẢO
  • Chuyên viên tại CÔNG TY TNHH MTV ĐA NIỀM TIN
  • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH TÂY PHỐ
  • Làm việc nhóm
  • Tin học văn phòng

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Công việc ổn định để gắn bó lâu dài.