Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Duy Thịnh
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Duy Thịnh
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng phòng hành chính nhân sự
 • Đại học Lao động xã hội , trình độ Đại học
 • Trưởng phòng tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Ân
 • Trưởng phòng tại Công ty TNHH XD TM sài gòn 9
 • Chuyên viên tại Công ty cổ phần licogi
 • Kỹ năng quản lý
 • Quản lý nhóm
 • Lập kế hoạch
 • Tin học văn phòng

Tôi có kinh nghiệm nhiều năm vị trí Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, trong các lĩnh vực khác nhau. Là người linh hoạt và nhạy bén