Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đỗ Khắc Huy
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đỗ Khắc Huy
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Giám sát kinh doanh
  • Đại học Kinh tế Quốc Dân, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Barista Skills
  • Nhân viên tại Công ty TNHH Giao nhận và Vận tải quốc tế Sao Nam
  • Nhân viên tại Công ty TNHH Shopee
  • Tin học văn phòng
  • Kỹ năng bán hàng
  • Làm việc nhóm

Tôi là người có định hướng về Kinh doanh, am hiểu về thị trường và mong muốn tìm được vị trí phù hợp với bản thân