Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thành Phú
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Nguyễn Thành Phú
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Thiết kế 2D
  • Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Ban chấp hành Đoàn khoa Xã Hội Học - Công Tác Xã Hội
  • AI
  • Adobe Photoshop
  • Tin học văn phòng

Tối là người cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn và tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt