Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Nhựt Duy
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Bùi Nhựt Duy

Là người luôn đề cao tinh thần và trách nhiệm, học hỏi mỗi ngày và nỗ lực hết mình để bản thân được hoàn thiện. Mong muốn tìm được công việc phù hợp với bản thân