Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Thị Thủy
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Thị Thủy
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Purchasing staff
  • Ho Chi Minh City College Of Economics, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại Samsung Electronics Group.
  • Nhân viên tại Vietfirst Telecom Equipment Service Co.,Ltd

 Hope to find a job with great chances ofpromotion Hope to find a place to devote yourself