Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Mạnh Tường
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Mạnh Tường
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Java Developer
  • Nong Lam university, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại NewSaiGonSoft Company

My career goal is to become a professional programmer in the next 2 years. I desire to work in a professionaland competitive environment so that I can learn experience, sharpen skills and challenge myself.