Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trương Văn Thành
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trương Văn Thành
  • Vị trí muốn ứng tuyển: digital marketing
  • University of the West of England , trình độ Đại học
  • Giám đốc tại ACCOUNT MANAGER at REA Production Agency, LTD
  • Trưởng phòng tại CHIEF MARKETING OFFICER at EXTRIM – Shoe Care Express, JSC
  • Nhân viên tại Freelance in Digital Marketing and Data Analyst

A PASSIONATE Marketer making decisions based on Data-Driven forBusiness Growth with two years working at the Agency side (Outsourcesand In-House), more than two years working at the Client-side and a-yearworking as Freelance in Digital Marketing, ...