Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Tạ Hoàng Long
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Tạ Hoàng Long
  • Vị trí muốn ứng tuyển: senior digital marketing
  • Hoa Sen University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại SENIOR PERFORMANCE MARKETING SPECIALIST
  • Nhân viên tại DIGITAL MARKETING MANAGER
  • Nhân viên tại DIGITAL MARKETING SPECIALIST
  • Nhân viên tại STORE MANAGER

Being successful in the Marketing field, whichcan help my company grow big with all theknowledge I have about marketing,technology, alongside my passion.