Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Đức Minh Thế
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Đức Minh Thế
  • Vị trí muốn ứng tuyển: PHP developer
  • Cao Đẵng kỹ thuật Cao Thắng, trình độ Cao đẳng
  • Trung tâm Aptech, trình độ Trung cấp
  • Nhân viên tại Nhất Tín Logistic
  • Tin học văn phòng

Áp dụng những kinh nghiệm đã được học để trở thành dev php chuyên nghiệp