Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lưu Minh Huy
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lưu Minh Huy
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital Marketing
  • ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM, trình độ Đại học
  • Chuyên viên tại CÔNG TY TNHH ONELINK VIỆT NAM DIGITAL MARKETING AGENCY
  • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMUDA
  • Tin học văn phòng

Áp dụng kĩ năng bản thân, những kinh nghiêm vốn có để phát huy năng lực cũng như phát triển bản thân cho vị trí mới tại công ty, đồng thời sẽ cố gắng phất đấu mục tiêu nhiều hơn trong mảng ...