Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Văn Trung Hiếu
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Văn Trung Hiếu
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân VIên IT
  • Đại học huflit, trình độ Cao đẳng
  • Tin học văn phòng