Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Đức Hiếu
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Đức Hiếu
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Web developer
 • APTECH SAIGON, trình độ Trung cấp
 • Nhân viên tại RichField Books
 • Nhân viên tại RichField Chairs
 • ReactJS
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • MySQL

- I am an ambitious problem solver with a passion for web development, and who would like to join a team of like-minded developers - Looking to obtain a suitable position to study more and gain experience in Web development