Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bàn Thiện Sinh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bàn Thiện Sinh

- Phát triển bản thân, hoàn thiện kỹ năng và có thu nhập tốt - Có team và đội ngũ làm việc hỗ trợ nhau tốt - Gắn bó lâu dài và tiến bước lên lãnh đạo cấp cao của công ty