Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Mỹ Thảo
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Mỹ Thảo
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên Hành chính nhân sự
  • Đại kinh tế - Đại học Đà Nẵng, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại TMT Home Mart
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Làm việc nhóm

Mong muốn tìm kiếm một môi trường làm việc thách thức và chuyên nghiệp để có thể học hỏi phát huy năng lực bản thân trong nghề nhân sự