Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Cẩm Hồng
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Cẩm Hồng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên tuyển dụng
  • ĐH KHXH&NV ĐHQG TP.HCM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty CP Giáo Dục Cà Chua Đỏ
  • Nhân viên tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Ozen
  • Tin học văn phòng

Phát triển bản thân trở thành chuyên viên trong lĩnh vực Tuyển dụng - Nhân sự