Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Như Hoa
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Như Hoa
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Designer
  • FPT ARENA, trình độ Trung cấp
  • Nhân viên tại Công ty TNHH MTV CA AN TECH
  • Nhân viên tại Công ty Ca marketing
  • Nhân viên tại Công ty Sky Ads
  • AI
  • Photoshop
  • Illustrator