Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Đoàn Ngọc Chinh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Đoàn Ngọc Chinh

Áp dụng những kinh nghiệm về thiết kế và sự hiểu biết về thị trường để trở thành một nhân viên chuyên nghiệp, mang đến nhiều giá trị cho khách hàng. Từ đó giúp Công ty tăng số lượng ...