Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Đức Trinh
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Đức Trinh
 • Vị trí muốn ứng tuyển: PHP developer
 • SAI GON UNIVERSITY, trình độ Cao đẳng
 • Nhân viên tại RIKKEISOFT
 • Nhân viên tại ACT COMPANY
 • Nhân viên tại VIETTEL TELECOM
 • PHP
 • CSS
 • MySQL
 • Bootstrap
 • Javascript

A creative and detailed individual with ability to develop effective. Looking to join a progressive tech company where my technical skills will be fully harnessed