Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Võ Tấn Nghĩa
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Võ Tấn Nghĩa
 • Vị trí muốn ứng tuyển: PHP developer
 • CAO THANG TECHNICAL COLLEGE, trình độ Cao đẳng
 • Nhân viên tại STATIONERY COMPANY GIA LE NGUYEN
 • Nhân viên tại GRADUATION PROJECT EXECUTION
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • MySQL
 • Laravel
 • Photoshop

I want become a programmer with many years of experience, with high skills and skills, wants a good position, long-term workplace and advancement in the job, contributing many benefits to the company.