Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phùng Quốc Minh Khánh
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phùng Quốc Minh Khánh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: PHP developer
  • Đại Học Công Nghệ Sài Gòn, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Thực Tập Tại Trường
  • Nhân viên tại Đồ Án Trong Quá Trình Học Tập
  • HTML
  • CSS
  • PHP
  • Javascript
  • JQuery

- Tìm được một môi trường làm việc chuyên nghiệp và ổn định - Trở thành một nhân viên ưu tú - Đóng góp một phần sức lực và trí tuệ cho công ty - Hoàn thiện kỹ năng lập trình và phát ...