Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Thị Phúc Yên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Thị Phúc Yên
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Graphic Designer
  • Cao đẳng Kỹ thuật Vinatex, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại Công ty quảng cáo TM DV Nguyễn Anh
  • Nhân viên tại Công ty TNHH Aztech
  • Nhân viên tại Công ty CP TM truyền thông KEY
  • AI
  • Photoshop
  • CorelDRAW