Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Hải Đăng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Hải Đăng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Back-end web developer
  • Cao đẳng FPT, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại Trung tâm anh ngữ Vươn Cao
  • Nhân viên tại Dự án VNPIK
  • Photoshop
  • Illustrator
  • PHP
  • WordPress
  • Java
  • Bootstrap