Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Hải Đăng
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Hải Đăng
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Back-end web developer
 • Cao đẳng FPT, trình độ Cao đẳng
 • Nhân viên tại Trung tâm anh ngữ Vươn Cao
 • Nhân viên tại Dự án VNPIK
 • Photoshop
 • Illustrator
 • PHP
 • WordPress
 • Java
 • Bootstrap