Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thùy Tường An
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thùy Tường An
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing Executive / Assistant Brand Manager
 • University of Finance and Marketing, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại VIETMONEY
 • Nhân viên tại BESTARION
 • Nhân viên tại JET COMMERCE
 • Nhân viên tại COSTA
 • Nhân viên tại FREELANCER
 • Lập kế hoạch
 • Content write
 • Creative
 • PR

CORE SKILLS:- Campaign planning and execution- Research- Multitasking- Content creative- PR