Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thành Đạt
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thành Đạt

- Being energetic and optimistic customer service representative with over 3 years of professional experience assisting customers by solving complex issues at CGV Cinemas and SIS Stroke International Hospital.- Supporting CGV Xuan Khanh to become a ...