Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Minh Tâm
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Minh Tâm
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Admin hành chính
  • Hong Bang University , trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Cogniplus Interiors
  • Nhân viên tại Xuân An fashion & Lifestyle

Decent appearance, confident,cheerful practice productiveand social.I believe with my 2 years experience I confidentto undertake well this position