Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Quốc Chiến
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Quốc Chiến

Tôi đã có kinh nghiệm thiết kế trước đây ở vị trí thực tập, thành thạo các phần mềm AutoCad, Solidworks, ANSYS-workbench.Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Chuyên Ngành Kỹ thuật Và Công Nghệ Oto, loại ...