Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phùng Tuấn Việt
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phùng Tuấn Việt

- Responsible at work, able to adapt to different working environments.- Ability to synthesize and manage projects.- Ability to present to customers, as well as in public.