Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lý Trần Thơ Ái
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lý Trần Thơ Ái
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior Marketing Excutive
  • UNIVERSITY OF ECONOMICS HCMC, trình độ Đại học
  • AIM ACADEMY VIETNAM , trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Pose Communication Co., Ltd
  • Nhân viên tại Viral Town Experience Communication
  • Adobe Illustrator

About 3-year-experience working in marketing environment. Having both experience in ATL (digital performance, PR), BTL (Event), Film Production. Handling many projects and working with many high prestigious brand such as: Porsche, Audi, Honda, ...