Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Huỳnh Thị Vân Anh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Huỳnh Thị Vân Anh

Là giao điểm của nhiều ngành nghề và nhiều vị trí công việc.1. Tính cách:- Phân loại theo DISC: thuộc nhóm DI gồm 50% Dominance ( lãnh đạo, quyết đoán, mạnh mẽ) và 50% Influence ( cảm xúc, thuyết ...