Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trương Thị Ngọc Trinh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trương Thị Ngọc Trinh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Assistant Brand Manager
  • Hutech University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Golden Focus media
  • Nhân viên tại Viva Beauty Company
  • Nhân viên tại NATURALLIFE COMPANY
  • Nhân viên tại Nguyen Van Cu Book Store

 Applying the experience of communication and sales skills, understanding the psychology and demand of customers to become a professional business member, bringing value to customers, creating business efficiency best collection for the company. - ...