Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hà Trung Hiếu
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hà Trung Hiếu

Having 4 year’s experience as Sales Manager for Hoa Sen Group, VNPay (payment industry) and also have IT background at University. Now I am running owned business as Director of Operation Position.My skills:Good in English communicationWilling and ...