Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Thanh Bình
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Thanh Bình

To be an excellent employee  My priority to gain more experience of career in the well know and international organizations in Viet Nam with challenges and professional development opportunities as well as life spending