Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hồ Lê Hoàng Sơn
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hồ Lê Hoàng Sơn

Sơn là người tỉ mỉ, biết sắp xếp và tổ chức công việc, chăm chỉ, không ngại khó. Thông thạo tiếng Anh và tiếngPháp. Có nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ công việc và đáp ứng nhu cầu đời sống ...