Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Tuấn Sang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Tuấn Sang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Developer
  • UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại TMA SOLUTIONS
  • HTML
  • CSS
  • AngularJS
  • ReactJS
  • Redux

Become a best developer with knowledge about all of js framework (Angular, VueJs, ReactJS,...)