Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Việt Thanh
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Việt Thanh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Lập trình viên PHP
  • Unitop.vn, trình độ Trung cấp
  • Nhân viên tại HỆ THỐNG BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN
  • PHP
  • Bootstrap
  • HTML
  • Laravel

Không ngừng học hỏi trao dồi những kiến thức về lập trình để phát triển kỹ năng chuyên môn. Được làm nhân viên chính thức của công ty mà mình mong muốn