Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Trình
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Trình
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior .Net
 • University of Pedagogy, Ho Chi Minh City, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại AMARIS
 • Nhân viên tại WEBICO CO., LTD
 • C#
 • C++
 • PHP
 • HTML
 • SQL Server
 • .NET

Tôi đang tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân, phát huy được kỹ năng và góp phần vào sự phát triển của công ty