Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Bảo Nhi
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Bảo Nhi
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên kế toán
  • Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Thiều Quang
  • Tin học văn phòng

Mong muốn được làm việc và đóng góp khả năng kiến thức cho các hoạt động, công việc thực tiễn cho bộ phận kế toán cũng như sự phát triển công ty