Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Hải Yến
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thị Hải Yến
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên kế toán
  • Cao Đẳng Công Thương Tp.HCM , trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Lâm Vũ
  • Nhân viên tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Trường Doanh Nhân PTI
  • Tin học văn phòng
  • Làm việc độc lập

- Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm - Công việc ổn định để gắn bó lâu dài .Tìm kiếm cơ hội ...