Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trịnh Ngọc Toàn
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trịnh Ngọc Toàn
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng phòng nhân sự
  • Nhân viên tại Hype Asia Ltd.
  • Chuyên viên tại Dalat Hasfarm Ltd
  • Chuyên viên tại Khoa Thuong Biotechnology Ltd
  • Chuyên viên tại Admin Officer

With all passion in the field of Human Resources Management, I am used to challenging myself and looking for the opportunities that motivate me to gain lots of practical experience and knowledge. Moreover, I usually work under the high pressure, ...