Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

TRẦN ANH KHOA
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
TRẦN ANH KHOA
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Electrical Engineer
  • Nhân viên tại Quốc Tế Việt Media
  • Nhân viên tại Điện Lạnh Miền Nam
  • Nhân viên tại MTCC

I want to work for the dynamic and professional  company where I can willingness to  devote and advance in my career